Bussi sisepinna reklaam on ette nähtud eelkõige bussitransporti 
kasutatavatele ühiskonnagruppidele. 
Sisepinna reklaami on otstarbekas kasutada toodete või tootegruppide 
lühiajaliste 1-6 kuud kestvate reklaamkampaaniate läbiviimiseks.
Reklaam paigaldatakse silmatorkavatesse kohtadesse nagu näiteks 
akendepealsed vabad pinnad. Sobivaimaks on formaadid A3 ja A4.
Üldjuhul paigutatakse bussi 4 kleebist (liigendbussi 6).
Hinnad:
Minimaalne kogus 100 tükki
Tallinnas ja Harjumaal on hind 4,50 eurot ühes kuus.
Ülejäänud maakondades on hind 3,50 eurot ühes kuus.
Minimaalne kogus 50 tükki
Tallinnas ja Harjumaal on hind 9.- eurot ühes kuus
Ülejäänud maakondades on hind 7.- eurot ühes kuus
Busside välispinna reklaami kasutatakse eelkõige pikaajaliste 
reklaamikampaaniate läbiviimiseks.
Välisreklaami eeliseks on suurem kontaktide arv, kuna 
sihtgruppideks on peale ühistranspordi kasutajate ka 
jalakäijad ja sõidukijuhid.
Reklaamkleebiseid on võimalik paigaldada bussi tagumisele, 
vasak- ja parempoolsele küljele. 
Sobivamateks mõõtmeteks on tagumisel küljel 1,5 x 0,7 m ja 
vasakpoolsel küljel 2,5 kuni 6 x 0,7 m.
Välisreklaam on umbes 50% tõhusam sisereklaamist.
Hinnad:
Eksponeerimisaeg 1 kuu - 40.- eurot/ruutmeeter
Eksponeerimisaeg enam kui 1 kuu - 25.- eurot/ruutmeeter
Kõige atraktiivsemaks välispinna reklaamiks on bussi 
lausreklaam. 
Sel juhul kaetakse vastava disaini järgi bussi kõik 
välispinnad värviga, vajadusel lisatakse kleebised.
See reklaamiliik on mõeldud pikaajaliste (aasta ja rohkem) 
kaubamärki või kindlat toodet tutvustavate kampaaniate 
läbiviimiseks.
Hinnad: 
Autobussi värvimine alates 900.- eurot
Reklaami eksponeerimistasu 6 - 12 kuud 200.- eurot ühes kuus
Rohkem kui aasta 150.- eurot ühes kuus
Suuremate koguste puhul on võimalik läbi rääkida.