AS ATKO Bussiliinid Viljandi osakond
Pargi 5b, 71020 VILJANDI

Bussiinfo

Tel +372 434 0089
E-post viljandi@atko.ee
AS ATKO Bussiliinid Viljandi osakond

Pärast 1. juulit 2018 on võimalik taotleda bussikaardil oleva 
ettemaksu osa tagastamist.

Selleks tuleb saata postiga bussikaart koos allkirjastatud 
avaldusega AS ATKO Bussiliinid Viljandi kontorisse 
aadressiga Pargi 5B, Viljandi, 71020.  

Avalduses tuleb välja tuua pangakonto number, kuhu 
ettemaksu osa kantakse. Raha kantakse ainult avalduse 
esitaja pangakontole.

Samuti on võimalik ettemaksu osa taotleda sularahas, 
kui kaardijääk on alla 5 euro. 

Avaldusi on võimalik esitada 31. augustini 2018.

NB! Bussikaartide toorikute eest raha ei tagastata.
Tel +372 434 0089 
E-post viljandi@atko.ee
Ulvi Jõhve
Tel +372 434 0086
E-post ulvi.johve@atko.ee
Jannar Vissak
Tel +372 434 0084
E-post jannar.vissak@atko.ee