AS ATKO Bussiliinid Valga osakond
Energia 1, 68205 VALGA

Bussiinfo

Tel + 372 687 9438
E-post valga@atko.ee
AS ATKO Bussiliinid Valga osakond:

Pärast 1. juulit 2018 on võimalik taotleda bussikaardil 
oleva ettemaksu osa tagastamist.

Selleks tuleb saata postiga bussikaart koos allkirjastatud 
avaldusega AS ATKO Bussiliinid Valga kontorisse 
aadressiga Energia 1, Valga, 68205.

Avalduses tuleb välja tuua pangakonto number, 
kuhu ettemaksu osa kantakse. Raha kantakse ainult 
avalduse esitaja pangakontole.

Samuti on võimalik ettemaksu osa taotleda sularahas, 
kui kaardijääk on alla 5 euro. 

Avaldusi on võimalik esitada 31. augustini 2018. 

NB! Bussikaartide toorikute eest raha ei tagastata.
AS ATKO Bussiliinid Valga osakond teenindab reisijaid 
Valga linnaliinidel.
Tel + 372 687 9438 
E-post valga@atko.ee
Tel +372 687 9438
E-post valga@atko.ee
Kalvi Murro
Tel +372 687 9437
E-post kalvi.murro@atko.ee