OÜ ATKO Liinid Harjumaa osakond
 Aadress: Sõstramäe 12, 13816 TALLINN

Bussiinfo

Tel +372 627 2725

Kadunud asjad

Palun võtke ühendust telefonil +372 627 2725
SÕIDUGRAAFIKUD (peatus.ee)
Piletimüügisüsteem ja piletite hinnad
Ühiskaartide ja piletitoodete müügiinfo:
tel. 6118000 (tasuta) või 11800 (0,74€/min), info@pilet.ee, www.pilet.ee
Tsoonikaart
Alates 13.09.2018 alustatakse taas peatuse Kivisilla teenindamist
Alates neljapäevast, 13. septembrist alustatakse uuesti peatuse 
Kivisilla teenindamist.

Ajutine tähistatud peatuskoht A.Laikmaa peatuses likvideeritakse.

REISIJA MEELESPEA

Bussijuht on tänulik kui reisja:

  • Bussipeatuses bussi oodates teeb bussi lähenedes ennast bussijuhile nähtavaks ja
  • Liigub bussile minekuks tee äärde
  • Loob bussijuhiga silmside
  • Linnaruumis annab käega märku (rohkete ootajate hulgas võib jääda soovija muidu märkmata).
  • Bussi sisenedes istub vabale kohale ja kinnitab turvavöö (LS § 30 lg 1). Kui bussis on seisjaid, ei tohi sõiduki kiirus ületada 60 km/h.
  • Bussist väljudes annab oma soovist märku piisavalt vara, et jõuaks kiirust vähendada ja ohutult pidurdada
  • vajutades bussi käsipuude küljes olevat stoppnuppu või
  • liikudes bussi ukse juurde. Selleks, et tagada graafikust kinni pidamine peatub buss ainult liiklusmärgiga märgistatud peatustes.

 

Rula või tõukeratast bussi kaasa võttes puhastab alati oma sõiduvahendi ja asetab selle lihtsasse kotti (kilekott, riidest kott), et mitte määrida ega rikkuda bussi sisustust ja teisi reisijaid (ÜTS § 72 lg 3). Kogu reisi vältel jälgib reisija, et kott ei hakkaks bussi põrandal liikuma (ÜTS §721.lg1).

Eelista liikumisvahenditega (rula; tõukeratas jms) liikuda teedel, mitte reisida bussis. Kui pead siiski bussi sisenema väldi tipptundi, siis ei ole võimalik bussi siseneda liikumisvahendiga.

 

Hoiab oma lemmiklooma kogu reisi vältel selleks kohaldatud puuris. Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja vajadusel suukorviga, et tagada reisijate turvalisus. Lemmikloom ja puur peavad olema puhtad (ÜTS §72 lg1).

Salongis veetav pagas on mõistliku suurusega, ei takista teiste reisijate liikumist, sisenemist ega väljumist. Pagas peab olema puhas, ei tohi kahjustada bussi sisemust ega teiste reisijate pagasit (ÜTS §72).

Kannab pimedal ajal helkurit, nii on ta ka bussijuhile paremini märgatav

(LS §22 lg 8). Vaata ka https://www.mnt.ee/helkur/

Siseneb bussi alati esiuksest, ükshaaval ja ilma trügimata. Sellisel juhul saab bussijuht avada väljumiseks ka tagumise ukse, muretsemata, et sõitja registreerimata tagumisest uksest siseneks.

Hoiab bussis puhtust ja korda, ei tarbi bussis sööke ja jooke. Siis on kõigil mugavam! https://www.ytkpohja.ee/soitjale-abiks/

 

Ilusat reisi!