Uudised

Meie tublid bussijuhid Toomas ja Vitali tõid Türilt startinud suure bussiga Ukraina ja Poola piirilt Ukraina sõjapõgenikke Eestisse

Uus bussiliin nr 236 Kuressaare-Pärnu-Paide

Scania uued kaasaegsed bussid jõudsid Pärnusse

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt eile välja antud pressiteade on ekslik: OÜ ATKO Liinid lepingud lõpetatakse poolte kokkuleppel.

ATKO Liinide bussijuhid Jaanus Tubro ja Aleksandr Pikk valiti Harjumaa aasta bussijuhtideks

AS ATKO Bussiliinid sõlmis Scaniaga lepingu 1,6 miljonit eurot maksvate rohegaasil töötavate busside ostuks

Pärnumaa ÜTK ja AS ATKO Bussiliinid allkirjastasid avaliku teenindamise lepingu

AS ATKO Bussiliinid toob Viljandimaale uued kaasaegsed ja mugavad bussid

Maakonnaliinidel on alates 1.07.18 muudatused seoses tasuta sõiduga

Hea Teeninduse Kuu parimad teenindajad

ATKO Liinide bussijuhid Jaanus Tubro ja Viktor Kabrits valiti Harjumaa aasta bussijuhtideks

Kohtla-Järve osakonna kauaaegseid edukaid töötajaid tunnustati tänukirjadega 21.03.18

Harjumaa osakonna tublimad töötajad pälvisid tänukirjad 20.01.2018

AS ATKO Bussiliinid pressiteade 29.12.2017

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt eile välja antud pressiteade on ekslik:
OÜ ATKO Liinid lepingud lõpetatakse poolte kokkuleppel.

 

Lepiti kokku alustada seoses lepingumahu ennetähtaegse täitumisega läbirääkimisi lepingute lõpetamiseks poolte kokkuleppel.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt eile välja antud pressiteade sisaldab eksitavat infot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja OÜ ATKO Liinide esindajate kohtumisel lepiti kokku alustada läbirääkimisi lepingute lõpetamiseks poolte kokkuleppel seoses mahu ennetähtaegse täitumise ja poolte vahel tekkinud erimeelsustega.

Pressiteates esitatud väide nagu oleks  OÜ ATKO Liinid nõustunud või kinnitanud eilsel kohtumisel Ühistranspordikeskuse esitatud etteheiteid, ei vasta tõele: pooled on lepingu täitmise ning täitmist mõjutanud põhjuste osas erimeelt, mistõttu peetigi paremaks lõpetada lepingud poolte kokkuleppega.

Veoteenuse osutamise konkreetsed tingimused on sätestatud hangete tulemusena sõlmitud lepingutes  ja vedajad arvestavad nende tingimustega alates hangetele pakkumuste esitamisest. Nimelt pakkumus oli tehtud teenuse osutamiseks 26 tasuta riigibussiga, kuid tänaseks on lepingu maht suurenenud üle 40%, millest tulenevalt on lepingu täitmise tingimused võrreldes riigihanke tingimustega oluliselt muutunud.

 

Lähtudes, et lepingud on sõlmitud kuni aastani 2021 ning lepingu kehtivusaja jooksul on bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive jms) oluliselt muutunud, mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik leppisid MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja OÜ ATKO Liinid kokku alustada läbirääkimisi lepingute lõpetamiseks poolte kokkuleppel.

 

OÜ ATKO Liinid pöördub seoses valeväidete avaldamise ja maine alusetu kahjustamisega oma õiguste kaitseks kohtusse.