Meedia

AS ATKO BUSSILIINID PRESSITEADE 29. 12. 2017

Pressinõukogu otsus 30.11.2017

Pressinõukogu otsus 30.11.2017

 

Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava

 

Pressinõukogu arutas OÜ Atko Liinid juhataja Arvo Sarapuu kaebust Õhtulehes 7. septembril 2017 ilmunud artikli „Sappi täis bussijuht kostitas koolilast rämedasõnalise sõimuga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

 

Artikkel vahendab ühe ema sotsiaalmeedia postitust. Ema kurdab, et Atko Liinide bussijuht sõimas tema last.

 

OÜ Atko Liinid juhataja Arvo Sarapuu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata ja ebaõiget infot. Kaebaja ei ole rahul, et Atko Liinid ei saanud sõna. Kaebaja väitel bussijuht ebaviisakat kõnepruuki ei kasutanud.

 

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et Facebooki gruppi tehtud postituses ei olnud toimetusel põhjust kahelda, sest sama tendentsi kinnitasid samas grupis teisedki postitajad. Lehe väitel oli pea võimatu leida teist allikat, kes sõnavahetust oleks kuulnud. Leht lisas, et avaldas Atko Grupi kommentaari 8., septembril. Leht märkis, et avaldas ilma vastulauseta loo seetõttu, et laste turvalisus ühiskonnas kaalub üle peaaegu kõik muu ja seetõttu oli kiire info vajalik.

 

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli bussijuht konflikti osapool, kelle kohta esitati tõsiseid süüdistusi ja kuna tegemist ei olnud ajakriitilise materjaliga, siis oleks pidanud võtma kommentaari ka bussijuhilt ja kaebajalt.

 

Samuti rikkus Õhtuleht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu arvates ei ole sotsiaalmeedia iseenesest allikas ja leht oleks pidanud bussis juhtunu sotsiaalmeedias postituse teinud lapsevanemaga üle rääkima.

 

Pressinõukogu esimees Andrus Karnau